Informacja o rozstrzygnięciu - Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach według formularza oferty z dn. 04.10.2022r.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach złożyła firma:
FUH EL-WORLD
Beata Siedlik
Owczary 74
55-200 Oława
Kwota za przeglądy: 18 784,56zł + wyłączniki p.poż. 67,65zł/szt.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert, a zwycięzcy gratulujemy.