STAŁA OBSŁUGA ELEKTRYCZNA Przetarg nieograniczony ofertowy na "Konserwacje, naprawy i remonty instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych pod zarządem DZBM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: "Konserwacje, naprawy i remonty instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych pod zarządem DZBM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie". Wszelkie informacje dot. przetargu znajdują się w załączniku zamieszczonym poniżej.
SWZ, Formularz oferty oraz załączniki